Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Staverse poortje

Staverse poortje
Het Staverse poortje is een in 1833 herbouwde omlijsting van een poortje dat vroeger toegang gaf tot een brug tussen de Wierdijk en de houten beschoeiing die op enige afstand evenwijdig aan de bemuurde dijk in zee liep.

Thans ligt hier buitendijks grasland en een jachthaven. Het poortje is gemeente eigendom; de muur langs de Wierdijk behoort als zeewering aan het Hoogheemraadschap N.H. Noorderkwartier te Alkmaar. De vorm van het poortje is bij de herbouw gevolgd naar de vroegere toestand die o.a. voorkomt op een 18e eeuwse tekening van het O.I. Huis, die in het Museum op het Stadhuis bewaard wordt. Een natuurstenen bekroning, XVII, bestaat uit een gezwenkt doorbroken fronton waarin het wapen van Enkhuizen zich bevindt.

Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube