Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Koepoort

Koepoort
De eerste steen van de Wester- of Koepoort werd in 1649 gelegd en de uiteindelijke voltooiing was in 1730. Bij de stadsuitbreiding van 1590 had men de nieuwe westelijke toegang tot de stad beveiligd door een brede gracht met ophaalbrug en een houten poort. Dit bouwsel moest nu vervangen worden door een entree dat er degelijker uit zou zien.

Westeinde aanleg Koepoortsbrug omstr 1937
Westeinde aanleg Koepoortsbrug omstr 1937
De bouwtekening (waarschijnlijk van de hand van Jacob van Campen) voorzag in een rechthoekig bouwwerk met een door bakstenen kruisgewelven overspannen doorgang. De flauwe bocht in de poortopening, gebruikelijk in die dagen, diende om schieten door de poort heen onmogelijk te maken. De beide gevels (aan stad- en Streekzijde) zouden van stoere blokken gehouwen steen worden opgetrokken.

De trage levering van die Bentheimer steen zou echter de bouw volledig in het honderd doen lopen. Zozeer zelfs dat in 1654 het werk voorlopig werd beëindigd, nadat het provisorisch was afgerond.

Als de gelegenheid zich zou voordoen, zo werd geredeneerd, zou het gehele bouwplan volgens het aanwezige model wel worden gerealiseerd. Die tijd kwam eerst 76 jaar later, maar ... nog steeds bijzonder ongelegen. De weinig rooskleurige toestand van Enkhuizens financiën in het begin van de 18de eeuw had er toe geleid dat aan het gebouw zo goed als geen zorg was besteed, waardoor het in een ernstige staat van verval was geraakt.

Grondige voorzieningen waren geboden, ook omdat sinds de aanleg van de straatweg door de Streek naar Hoorn (1672), bijna al het verkeer door de poort ging. Daarvóór was de zuidelijke toegangsweg langs de zeedijk, die bij de Ketenpoort de stad bereikte, altijd belangrijker geweest.

Naast de nodige herstellingen werden in 1730 ook de geplande verbouwingen uitgevoerd. In diezelfde tijd werd ook de koepel aangebracht, waarin in 1793 op aandringen van de bewoners van het Westeinde, een uurwerk met klok werd geplaatst.

In de jaren dertig van deze eeuw heeft men, met het oog op het toenemende verkeer, de straatweg aan twee kanten om de poort heen geleid.

Niet onvermeld mag blijven dat de Koepoort in de ’sloopperiode’, de 19de eeuw, meerdere malen ternauwernood voor afbraak is behoed.

Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube