Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Kete(n)poort

Kete(n)poort
De Kete(n)poort, onderdeel van de uitgelegde stad, dateert uit 1598 en vormde één geheel met de Ketenboom. De Kete(n)poort ontleent de naam aan de langs de Suyderdijk gelegen zoutketen. De poort wordt door Wagenaar op diens kaart van 1598 trouwens Ossepoort genoemd.

De Ketenboom lag over de Tocht (of Togt) die ten zuiden van het Westeinde in de tijd van Wagenaar (kaart van 1598) een breed water was. Het water liep tot in de uitgelegde stad door, langs de stadswal, aan de binnenzijde. De kadasterkaart van 1832 noemt het water trouwens Osseschuring (het liep dan ook tot aan de Ossemarkt). Het is trouwens moeilijk uit te maken wat in oudere tijd met Ketenpoort wed bedoeld. De naam is ook synoniem geweest voor de Zuiderpoort, thans de Drommedaris. Die gebouwen dateren uit de oude tijd, voor 1590, en zijn er eigenlijk nog tot op de dag van vandaag. Daarom komt men ook de aanduiding Oude Kete(n)poort tegen; die aanduiding slaat dan op de Zuiderpoort = Drommedaris.

De (nieuwe) Ketenpoort is eind negentiende eeuw afgebroken en de Ketenboom korte tijd later en staan nog vermeld op de plattegrond van 1885. In de nabijheid van de Ketenpoort heeft lange tijd (en in elk geval - blijkens een schilderij - in 1799) een klein molentje gestaan dat de naam "de Liefde" droeg en ook " de Wip" werd genoemd omdat het om een wipmolen ging.

(Bron: "Tussen Hel en Vagevuur" - P. Zwart)
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube