Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Drommedaris

Drommedaris
Bij het horen van de naam Enkhuizen wordt er al snel een verband gelegd met de Drommedaris. De gevechtstoren werd in 1540 gebouwd als onderdeel  van de verde- digingswerken en heette oorspronkelijk Zuider- of Ketenpoort omdat de weg naar de zoutketen aan de zeedijk er onderdoor ging.


Drommedaris
In de eerste helft van de 18de eeuw moet de gangbare naam Domburg zijn geweest, die naam veranderde later in de Drommedaris.

Het gebouw, dat was opgezet als poort en tevens als sterkte om de havens en de rede te beschermen, had niet de hoogte die het tegenwoordig heeft. Na afloop van de 80-jarige oorlog (1648) heeft men als een soort vreugdebetoon het geheel tussen 1649 en 1658 hoger opgetrokken en het ronddeel voorzien van een spits dak met een open koepeltoren. In de koepel bevindt zich een carillon van 36 klokken van de befaamde klokkengieters Hemony, Van Bergen en De Wou. Het buiten de koepel hangende luidklokje, het zogenaamde beurtschepen- of veermansklokje, werd in 1775 gegoten door Jan Verbruggen.

De beide grote ankers, die aan het half-rondeel zijn opgehangen, houden de herinnering levend aan de mislukte aanslag van de Geldersen op de stad in het jaar 1537. Toen probeerden vijf oorlogsschepen Enkhuizen te verrassen, ’s nachts werden ze echter ontdekt door vissers. Om er snel vandoor te gaan werden de ankers van de schepen losgesneden. Het stadsbestuur wilde dat de twee ankers opgevist werden om te dienen als zegetekenen.

Het martiale karakter van de Drommedaris wordt al bij het binnenkomen onderstreept door de geschutkelder met zijn diepe nissen voor de kanonnen, die de havens konden bestrijken.

Op de bovenverdiepingen bevinden zich cellen in het eikehouten beschot, daarin zijn ontroerende hartekreten van oudtijdse gevangenen gekerfd.

Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube