Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Westfriese Munt

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Westfriese Munt
De Westfriese Munt tegenover de Westerkerk trekt sterk de aandacht. Het is een gebouw dat reeds lang voor 1600 bestond met vele functies. Met de bijgebouwen tot aan de Dijk was het aanvankelijk een kerkelijke instelling. Er was een gastvrije gelegenheid in onder gebracht. Het droeg sinds 1467 de naam van Patershof.

Na de reformatie in 1572 werden de gebouwen voor andere doeleinden bestemd. Ook de naam kreeg een verandering na het verblijf van prins Willem I op diens reis naar Duitsland en Den Haag, zodat het verder Prinsenhof mocht heten. Een gedeelte werd er bestemd voor de Westfriese Munt.

Elke zichzelf respecterende stad in de Hollanden had haar eigen munterij. Ook Hoorn en Medemblik bezaten een eigen munt zodat door onderlinge afspraak ,om de zes jaar de munterij beurtelings in Enkhuizen, Hoorn en Medemblik werd gevestigd. Dit overigens tot verdriet van de graven van Holland, die volgaarne één munt van gelijke waarde zagen. Eenvoudig bleek dat niet te zijn want de koppige Westfriezen zagen meer heil en waarde in de eigen munteenheid.

Op de langere duur bleek het niet vol te houden, vooral door de samenvoeging van andere stedelijke munterijen, zodat de Westfriese munt om het behoud van zijn waarde moest meegaan.

De fraaiste gevel van het gebouwencomplex naast de Munt was die, welke na de munterij in 1611 als gevel de aandacht trok en trekt in onze tijd. Erin zijn de in steen gehouwen wapens van Enkhuizen en West-Friesland met daarbij de beeltenis van prins Maurits. Een belangrijk gedeelte van het gebouw werd ingericht tot vergaderzaal van de Heren en van de Raden ter Admiraliteit; hieraan wordt nu nog wel eens herinnert door de naam "Zeekantoor".

Na de opheffing van de raden kregen de gebouwen een heel andere bestemming en werd het aanzien grondig gewijzigd. In de jaren twintig van deze eeuw is een van de hoofdgebouwen als woonhuis aangekocht door de heer J. Sterken, die het op zijn beurt heeft geschonken aan de afdeling drankbestrijding. Door deze vereniging werd er een koffiehuis en een logement in gevestigd. De drankbestrijders deden echter meer. In de koetshuizen was een kale vergaderruimte. De ruimtes, benevens het koffiehuis, werden ingericht als bioscoopzaal.

Meer dan vijftig jaar heeft deze bioscoop, onder de naam van alweer Westfriese Munt vele bezoekers binnen zijn muren gehad. De exploitatie was echter al jaren niet meer lonend. De combinatie hotel en bioscoop kreeg een gevoelige knauw. Allereerst werd het hotel om exploitatiemoeilijkheden, veroorzaakt door stringente maatregelen ten aanzien van de brandpreventie, gesloten. In januari 1975 werd ook de bioscoop voor het publiek gesloten. In de door uitbraak verkregen ruimte, de garage werd bij de filmzaal gevoegd, werd het warenhuis de "Hema" gevestigd. De fraaie gevel van het hotel bleef gelukkig intact.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube